ÇOCUKLARINIZIN PSİKOMOTOR GELİŞİMİNE UYGUN OYUN ETKİNLİKLERİ

  
OYUNUN ADI: DENİZDEN KARAYA OYUNU
GELİŞİM ALANI: Psikomotor alan
AMACI: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
ARAÇ- GEREÇ: -Mavi ip
OYUNCU SAYISI: Sınıf mevcudu
YAŞ GRUBU: 5-6 yaş
OYUNUN OYNANDIĞI YER: Sınıf

UYGULAMA:Çocuklar oyun alanına alınırlar.Sınıfın ortasına mavi ip konulur.Mavi ipin ilerisi deniz diğer taraf ise kara olur.Öğretmen deniz dediğinde mavi tarafa çocuklar zıplarlar.Kara dediğinde ise kara tarafına zıplarlar.Öğretmen şaşırtmaca da yapabilir.


OYUNUN ADI: ÇÖMLEĞİNDE NE VAR OYUNU
GELİŞİM ALANI: Psikomotor alan
AMACI: Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme
ARAÇ GEREÇ: -
OYUNCU SAYISI: 8 -10
YAŞ GRUBU: 5- 6
OYUNUN OYNANDIĞI YER: Açık alan
UYGULAMA: Çocuklar halka olup yere çömelirler. Biri ebe olur. Ebe halkanın dışında dolaşır, bir çocuğun yanında durur ve sorar:
-- Çömleğinde ne var?
-- yağ var, bal var
-- satar mısın?
-- satmam
-- tattırır mısın?
-- tattırmam
ebe çömelen oyuncunun eline hafifçe vurur ve:
-- al öyleyse sen o yoldan ben bu yoldan..
der ve halkanın çevresinden dolaşarak aynı yere gelmek için koşmaya başlarlar. Eline vurulan çocuk da yerinden kalkar. Ebenin yönünün tersinde koşmaya başlar. Önce gelen çocuk boşalan yere çömelir. Diğeri ise ebe olur ve böylece oyun devam eder.

 

ETKİNLİĞİN ADI: DÜĞME İLİKLEME OYUNU
YAŞ GURUBU:4-6
ETKİNLİĞİN AMACI: Çocuklarda küçük ve büyük kaslarının geliştirilmesinin sağlanması,el göz koordinasyonun geliştirilmesi  
MATERYAL: 2 adet düğmeli hırka
KİŞİ SAYISI:10 kişilik
SÜRE:5-10 DK

AMAÇ VE KAZANIMLAR
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanım 5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

UYGULANIŞI:
Öğretmen sınıfa 2 adet büyük düğmeli hırka getirir.Sınıftaki çocukları 2 guruba ayırır.1.guruba A gurubu 2. gurubu da B gurubu adını verir.A gurubunu ve B gurubunu oluşturan çocuklar arka arkaya sıra halinde ve aralarında biraz mesafe kalacak şekilde yerlerini alırlar.Her 2 guruptan birer kişi alınır.Yüzleri çocuklara gelecek şekilde durmalarını istenerek büyük boy düğmeli olan hırkalar bu iki çocuğa giydirilir.Öğretmenin başla komutu ile çocuklar bulundukları yerden koşarak hırka giydirilen arkadaşlarının üzerindeki hırkadaki düğmeleri iliklerler.İlikleme işlemi bittikten sonrada bu seferde ilikleri açmak için yarışa devam ederler.Hem ilikleyip hem de ilikleri açmayı erken bitiren  gurup alkışlanarak birinci olma şansını kazanmış olur.

0 yorum:

Yorum Gönder